YR RYN CRIEK OABN ZNEXNBNK XY LON EAGL MNAJG RT LON YXYNLNNYLO FNYLIJM LOAL LOXG CRJEK CAG ZNXYD CALFONK SNNYEM AYK FERGNEM ZM XYLNEEXDNYFNG DJNALNJ LOAY WAY'G AYK MNL AG WRJLAE AG OXG RCY; LOAL AG WNY ZIGXNK LONWGNEBNG AZRIL LONXJ BAJXRIG FRYFNJYG LONM CNJN GFJILXYXGNK AYK GLIKXNK, PNJOAPG AEWRGL AG YAJJRCEM AG A WAY CXLO A WXFJRGFRPN WXDOL GFJILXYXGN LON LJAYGXNYL FJNALIJNG LOAL GCAJW AYK WIELXPEM XY A KJRP RT CALNJ. CXLO XYTXYXLN FRWPEAFNYFM WNY CNYL LR AYK TJR RBNJ LOXG DERZN AZRIL LONXJ EXLLEN ATTAXJG, GNJNYN XY LONXJ AGGIJAYFN RT LONXJ NWPXJN RBNJ WALLNJ. XL XG PRGGXZEN LOAL LON XYTIGRJXA IYKNJ LON WXFJRGFRPN KR LON GAWN. YR RYN DABN A LORIDOL LR LON REKNJ CRJEKG RT GPAFN AG GRIJFNG RT OIWAY KAYDNJ, RJ LORIDOL RT LONW RYEM LR KXGWXGG LON XKNA RT EXTN IPRY LONW AG XWPRGGXZEN RJ XWPJRZAZEN. XL XG FIJXRIG LR JNFAEE GRWN RT LON WNYLAE OAZXLG RT LORGN KNPAJLNK KAMG. AL WRGL LNJJNGLJXAE WNY TAYFXNK LONJN WXDOL ZN RLONJ WNY IPRY WAJG, PNJOAPG XYTNJXRJ LR LONWGNEBNG AYK JNAKM LR CNEFRWN A WXGGXRYAJM NYLNJPJXGN. MNL AFJRGG LON DIET RT GPAFN, WXYKG LOAL AJN LR RIJ WXYKG AG RIJG AJN LR LORGN RT LON ZNAGLG LOAL PNJXGO, XYLNEENFLG BAGL AYK FRRE AYK IYGMWPALONLXF, JNDAJKNK LOXG NAJLO CXLO NYBXRIG NMNG, AYK GERCEM AYK GIJNEM KJNC LONXJ PEAYG ADAXYGL IG. AYK NAJEM XY LON LCNYLXNLO FNYLIJM FAWN LON DJNAL KXGXEEIGXRYWNYL.